חיות וחוויות
חיות וחוויות רבקה שפר בעלי חיים בשבת - שולחן ערוךבעלי חיים בשבת - ילקוט יוסף - הרב יצחק יוסף רבקה שפר

מבצעים

בעלי חיים בשבת - שולחן ערוך

לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שו"ע או"ח

סימן ש"ה

סעיף א: בהמה יוצאת במה שמשתמרת בו אבל אם אינה משתמרת בו אז הוי נטירותא יתירתא ביותר והוי משאוי וכן כל דבר שהוא לנוי ולא לשימור לא תצא בו.

סעיף ה: עלי השיר כגון כלבים של ציידים וחיות קטנות שיש להם כמין אצעדה סביב צוארן וטבעת קבועה בה ומכניסין בה רצועה ומושכין אותם בה מותר שיצאו בשיר הכרוך על צוארן ויכולים למשכם בהם:

סעיף יח: אין רוכבין על גבי בהמה ולא נתלים עליה

סימן ש"ח

סעיף לט: אסור לטלטל בהמה חיה ועוף ואף על פי כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו בו ובעודם עליו אסור לטלטלו.

סעיף מ: כל בהמה חיה ועוף מדדים אותם בחצר דהיינו שאוחז בצווארם ובצדדים ומוליכן אם צריכים בעלי החיים לכך ובלבד שלא יגביהם בעניין שיעקרו רגליהם מן הארץ שמוקצים הם ואסור לטלטלו חוץ מתרנגולת שאין מדדין אותה מפני שמגבהת עצמה מן הארץ ונמצא זה מטלטל אבל דוחים אותה מאחוריה בידיים כדי שתכנס.
מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
*שם:   *טלפון:   אימייל:

   

 
דף הבית|אודותינו|החיות שלנו|שאלות ותשובות|לקוחות ממליצים|עסקים מומלצים|צור קשר
חוג ריתמוסיקה
חוג ריתמיקה לגיל הרך