חיות וחוויות
רבקה שפר

מבצעים

שאלות ותשובות

כמה עיניים יש לעכביש?

הידעתם: לעכבישים יש מס' משתנה של עיניים. יש עכבישים שלהם 8 עיניים.

היכן מתקיימות הפעילויות?

פעילות חיות וחוויות מתקיימת בכל מרכז הארץ לרבות אזורי תל-אביב, שומרון, בנימין, ירושלים, שפלה ושרון.

מהן הלכות צער בעלי חיים?

הלכות צער בעלי חיים קובעות כיצד על האדם להתנהג עם בעלי החיים.

הלכות צער בעלי חיים
(מתוך הספר פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד):

 • ההלכה קובעת כי יש להתייחס לבעלי חיים ברחמנות ובהגינות.
 • התורה אוסרת עלינו לצער בעלי חיים. ומצווה עלינו לטרוח כדי להסיר מהם צער. כשאדם רואה חיה סובלת וביכולתו לעזור לה, מצווה עליו לנסות להצילה ממצוקתה.
 • הרב קוק כותב כי לעתיד לבוא, לאחר שהעולם יתוקן, טבע האדם והחי ישתנה ויתרומם לרגישות מוסרית עליונה, שעל פיה אסור יהיה להרוג בעלי חיים כדי לאכול מבשרם.
 • בתלמוד מופיע סיפור מופלא על רבי יהודה הנשיא, אשר בגלל שלא ריחם על עגל, באו עליו ייסורים, מהם ניגאל לאחר שהציל גורי חולדה.
 • עוד מצווה עלינו התורה ע"י מצוות "לא תחסום" להכיר טובה לבעלי החיים העובדים עימנו ולמעננו, לאפשר להם לאכול מפרי עמלם ולשתפם ברווח הצומח מעבודתם.
 • ההלכה אוסרת עלינו לאכול, ואפילו לטעום, לפני שניתן לבעלי החיים שלנו את מזונם.
 • אמרו חז"ל בתלמוד שאין לאדם לקנות בעלי חיים אלא אם ראה שיש ביכולתו להאכילם כראוי.
 • מובא במדרש שהקדוש ברוך הוא בחן את מנהיגי ישראל, משה רבנו ודוד המלך, לפי התנהגותם כלפי בעלי החיים בחסד וברחמים והדאגה למזונם.
 • בימינו, שאנו יודעים להפיק מעילם ושמיכות תיקים וכיו"ב מחומרים מלאכותיים, אין ראוי לצוד בעלי חיים אך ורק כדי להשתמש בעורותיהם. אסור לצוד בעלי חיים רק לשם שעשוע. ובוודאי שיש איסור גמור להשתתף לממן ולצפות במופעי ראווה בהם מתאכזרים לבעלי חיים, כגון מלחמת שוורים, תרנגולים וכיו"ב.
 • הרב ואזנר כתב שאסור להרעיב תרנגולות מטילות כדי להאריך את זמן הטלת הביצים.
 • הרב פיינשטיין כתב שאסור לפטם עגלים ע"י גידולם בכלובים קטנים והאכלתם בחומרים משונים.
 • עוד כתב הרב פיינשטיין שאסור לאדם כועס להכות בעלי חיים.
 • אין לבצע ניסוי הגורם צער לבעל חיים אם הניסוי איננו הכרחי, כגון שהוא כבר נערך ע"י מדענים במקום אחר.
 • יש להשתדל שלא לגרום להכחדת אף מין בעל חיים ומוטלת עלינו חובה מוסרית לדאוג לכך.


מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
*שם:   *טלפון:   אימייל:

   

 
דף הבית|החיות שלנו|לקוחות ממליצים|צור קשר