חיות וחוויות
חיות וחוויות רבקה שפר סירוס בעלי חייםבעלי חיים בשבתגידול כלבצער בעלי חיים בהלכה
רבקה שפר

מבצעים

צער בעלי חיים בהלכה

לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

מתוך קיצור שולחן ערוך:

אסור מהתורה לצער כל בעל חי, ואדרבא חייב להציל כל בעל חי מצער אפילו של הפקר ואפילו של גוי. אך אם הם מצערים לאדם, או שצריך האדם להם לרפואה או לשאר דבר, מותר אפילו להורגם ואין חוששים לצערן, שהרי התורה התירה שחיטה.

סוסים המושכים בעגלה, והגיעו למקום מקולקל או להר גבוה, ואינן יכולים למשוך בלי עזר, מצוה לעזור אף לנוכרי, משום צער בעלי חיים, שלא יכה אותם הנוכרי מכה רבה למשוך יותר מאשר בכוחם.

אסור לקשור רגלי בהמה חיה ועוף בעניין שיהיה להם צער.
אסור להושיב עוף על ביצים משאינו מינו, משום צער בעלי חיים.
אסור לסרס אדם בהמה, חיה ועוף, בין בארץ ישראל בין בחוץ לארץ.
אסור לומר לגוי לסרס בהמה שלנו.


הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה:

ההלכה קובעת כי יש להתייחס לבעלי חיים ברחמנות ובהגינות.

התורה אוסרת עלינו לצער בעלי חיים. ומצווה עלינו לטרוח כדי להסיר מהם צער. כשאדם רואה חיה סובלת וביכולתו לעזור לה, מצווה עליו לנסות להצילה ממצוקתה.

הרב קוק כותב כי לעתיד לבוא, לאחר שהעולם יתוקן, טבע האדם והחי ישתנה ויתרומם לרגישות מוסרית עליונה, שעל פיה אסור יהיה להרוג בעלי חיים כדי לאכול מבשרם.

בתלמוד מופיע סיפור מופלא על רבי יהודה הנשיא, אשר בגלל שלא ריחם על עגל, באו עליו ייסורים, מהם ניגאל לאחר שהציל גורי חולדה.

עוד מצווה עלינו התורה ע"י מצוות "לא תחסום" להכיר טובה לבעלי החיים העובדים עימנו ולמעננו, לאפשר להם לאכול מפרי עמלם ולשתפם ברווח הצומח מעבודתם.

ההלכה אוסרת עלינו לאכול, ואפילו לטעום, לפני שניתן לבעלי החיים שלנו את מזונם.

אמרו חז"ל בתלמוד שאין לאדם לקנות בעלי חיים אלא אם ראה שיש ביכולתו להאכילם כראוי.

מובא במדרש שהקדוש ברוך הוא בחן את מנהיגי ישראל, משה רבנו ודוד המלך, לפי התנהגותם כלפי בעלי החיים בחסד וברחמים והדאגה למזונם.

בימינו, שאנו יודעים להפיק מעילם ושמיכות תיקים וכיו"ב מחומרים מלאכותיים, אין ראוי לצוד בעלי חיים אך ורק כדי להשתמש בעורותיהם. אסור לצוד בעלי חיים רק לשם שעשוע. ובוודאי שיש איסור גמור להשתתף לממן ולצפות במופעי ראווה בהם מתאכזרים לבעלי חיים, כגון מלחמת שוורים, תרנגולים וכיו"ב.

הרב ואזנר כתב שאסור להרעיב תרנגולות מטילות כדי להאריך את זמן הטלת הביצים.

הרב פיינשטיין כתב שאסור לפטם עגלים ע"י גידולם בכלובים קטנים והאכלתם בחומרים משונים, ואסור לאדם כועס להכות בעלי חיים.

אין לבצע ניסוי הגורם צער לבעל חיים אם הניסוי איננו הכרחי, כגון שהוא כבר נערך ע"י מדענים במקום אחר.

יש להשתדל שלא לגרום להכחדת אף מין בעל חיים ומוטלת עלינו חובה מוסרית לדאוג לכך.מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
*שם:   *טלפון:   אימייל:

   

 
דף הבית|החיות שלנו|לקוחות ממליצים|צור קשר